Chiavenna (325m) - Splügen Pass (2.113m) - Chiavenna


Bypass Tunnel vor S. Giacomo-Filippo Bypass Tunnel vor S. Giacomo-Filippo Bypass Tunnel vor S. Giacomo-Filippo Aufstieg Splügen Pass Aufstieg Splügen Pass Aufstieg Splügen Pass Splügen Pass Splügen Pass Splügen Pass Lago di M. Spluga